Położna środowiskowa – komu przysługuje?

INFORMACJA DOTYCZĄCA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ


W Polsce, każdej ubezpieczonej ciężarnej przysługuje położna środowiskowa. Odwiedziny odbywają się między 21 a 31 tygodniem trwania ciąży 1 wizyta tygodniowo, a od 32 tygodnia do porodu, aż 2 wizyty w tygodniu. Łącznie w ciąży masz prawo wykorzystać, aż 26-30 bezpłatnych wizyt przedporodowych w ramach NFZ.

Natomiast po porodzie przysługuje Ci od 4 do 6 również bezpłatnych wizy

Pierwsza wizyta poporodowa, tzw. patronażowa odbywa się zazwyczaj w dniu zgłoszenia, czyli w dniu otrzymania informacji telefonicznej od Mamy o urodzeniu dziecka lub w innym ustalonym terminie.

Położna środowiskowa sprawuje opiekę nie tylko nad ciężarną ale również:

  • opiekę nad kobietą w dowolnym wieku,
  • opiekę nad kobietą po zabiegach ginekologicznych ( wymagane skierowanie ze szpitala),
  • opiekę nad kobietą po zabiegach ginekologiczno-onkologicznych ( wymagane skierowanie
    ze szpitala),
  • opiekę nad noworodkiem oraz niemowlęciem w pierwszych 6-ciu tygodniach życia,
  • opiekę nad kobieta ww okresie ciąży w ramach edukacji przedporodowej

Jedynym warunkiem jaki kobieta musi spełnić to:

być ubezpieczoną i wypełnić deklarację wyboru położnej środowiskowej.

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji na położną środowiskową Annę Kurkiewicz.

Pobierz deklarację na położną środowiskową