Jak zmienić lekarza rodzinnego – wypełniamy deklarację wyboru.

Jak zmienić lekarza rodzinnego – wypełniamy deklarację wyboru.
Osoby dorosłe
Osoby, które ukończyły 18 lat wypełniają trzy formularze:

  1. deklarację wyboru lekarza
  2. deklarację wyboru pielęgniarki
  3. formularz zgody na leczenie i upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej

Osoby dorosłe podpisują deklaracje osobiście.

Dzieci

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 lat, należy wypełnić dwa formularze:

  1. deklarację wyboru lekarza
  2. deklarację wyboru pielęgniarki

Deklaracje dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 
Wzór wypełnienia deklaracji

Poniżej można zobaczyć wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji wyboru lekarza:

poprawnie-wypelniona-deklaracja-wyboru-lekarza-rodzinnego

Deklarację wyboru pielęgniarki wypełnia się tak samo jak deklarację wyboru lekarza.

Właściwy kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć na stronie: www.nfz.gov.pl/o-nfz/identyfikatory-oddzialow-wojewodzkich-nfz

W przypadku oddziału wielkopolskiego jest to numer 15.


Pobierz deklarację:

deklaracja-lekarz-rodzinny

deklaracja-pielegniarka-srodowiskowa