Jak zmienić lekarza rodzinnego – najczęściej zadawane pytania

Czy przed zapisaniem się do Przychodni Lekarza Rodzinnego Medicomplex muszę wypisać się z poprzedniej przychodni?
Nie. Po złożeniu deklaracji w nowej przychodni NFZ automatycznie wykreśli pacjenta z listy pacjentów dotychczasowej przychodni.

 

Czy wybranie lekarza na deklaracji oznacza, że będę mógł leczyć się tylko u tego lekarza?
Nie. Formularze deklaracji wymagają wskazania imienia i nazwiska jednego lekarza i jednej pielęgniarki, jednak każdy pacjent Przychodni Lekarza Rodzinnego Medicomplex zostanie przyjęty także przez innych lekarzy naszej przychodni.

 
Czy po złożeniu deklaracji moja dokumentacja medyczna z dotychczasowej przychodni przejdzie do nowej przychodni?
Nie. Dokumentacja medyczna pozostaje własnością dotychczasowej przychodni. Pacjent może jednak poprosić o zrobienie kopii dokumentacji.
 
Jak przenieść kartę szczepień dziecka do nowej przychodni?
Po złożeniu deklaracji w nowej przychodni należy skontaktować się z dotychczasową przychodnią i poprosić o przesłanie karty szczepień na adres nowej przychodni.

Pobierz deklarację:

deklaracja-lekarz-rodzinny

deklaracja-pielegniarka-srodowiskowa