Zaufało nam
50,000+ osób
Najlepsi specjaliści
50+ doskonałych lekarzy
Blisko Ciebie
3 placówki w Mosinie i okolicy

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE!

Od poniedziałku w Medicomplex zaczynamy bezpłatne szczepienia przeciw grypie!

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

– medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych

– farmaceuci i pracownicy aptek

– diagności laboratoryjni

– nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

– studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów

– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

– pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

  • pacjenci:
    – zakładu opiekuńczo-leczniczego
    – zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
    – hospicjum stacjonarnego lub domowego
    – oddziału medycyny paliatywnej

– osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

– nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych,

– seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.Zapisy osobiście w przychodni lub pod numerem telefonu 61 819 22 71

Więcej informacji na stronie rządowej: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Leave a Reply